איפור רז אלנתן
איפור רז אלנתן
איפור רז אלנתן
איפור רז אלנתן
איפור רז אלנתן
איפור רז אלנתן
איפור רז אלנתן
איפור רז אלנתן
איפור רז אלנתן
איפור רז אלנתן

איפור: רז אלנתן

צילום: זוהר אנקווה
מודליות: אדן-פז כרמל ונעמי מתנה
עגילים: גלית רונדין